Category Archives: a la gestió de portals web

INFORMACIO Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals

Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals
Presentació

La gestió de continguts digitals és un àmbit laboral emergent a tot el món. Això es veu ben clarament amb l’augment del nombre de consultories i empreses dedicades a l’arquitectura web, a estudis d’usabilitat, a l’accessibilitat, a la gestió de portals web, a gestionar la presència de marques a les xarxes socials (community manager), a millorar el posicionament web en els cercadors (SEO) o a planificar campanyes de màrqueting en línia. També augmenten les demandes de llocs de treball dedicats a la gestió d’intranets, a la gestió documental electrònica o com a administrador de webs públics; aquest és un fenomen que es detecta en mitjanes i grans empreses, en centres d’investigació i en administracions públiques.

Tríptic màster
Les biblioteques, els arxius i els museus també demanen personal que pugui planificar i després gestionar projectes de digitalització, contractar documents digitals, organitzar-los i oferir-los als seus usuaris mitjançant aplicacions específiques, com també preservar-los a llarg termini.
El màster ofereix coneixements relacionats amb la gestió documental, amb la informàtica i el disseny d’interfícies. També promociona aprendre a treballar en equip amb altres professionals i a ser capaços d’analitzar un problema o encàrrec concret i solucionar-lo per mitjà del disseny i l’execució d’un projecte específic.
Dades bàsiques

Universitats participants: Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra
Centre de gestió: Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Orientació: professionalitzadora
Modalitat: presencial
Règim d’estudi:
Complements de formació: fins a 10 crèdits, segons es notificarà a l’alumne en el moment de la seva acceptació
Nombre de crèdits: 90
Places: 35
Idioma d’ impartició: castellà (95 %) i anglès (5 %)
Preu (curs 2015-16):
46,50 € / crèdit (estudiants de la Unió Europea, de països membres de l’Acord Econòmic Europeu, o de Suïssa i Andorra, així com estudiants amb permís de residència superior a un any acadèmic), el que suposa un total de 2.927 euros el primer curs (2 semestres) i 1.532 euros el segon curs (1 semestre).
82 € / crèdit (resta d’estudiants), el que suposa un total de 5.057 euros el primer curs (2 semestres) i 2.597 euros el segon curs (1 semestre).
Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: Màster de Gestió de Continguts Digitals
Coordinador

Nom i cognoms del coordinador: Miquel Térmens Graells
Adreça electrònica: termens@ub.edu

La gestió de continguts digitals és un àmbit laboral emergent a tot el món. Això es veu ben clarament amb l’augment del nombre de consultories i empreses dedicades a l'arquitectura web, a estudis d’usabilitat, a l’accessibilitat, a la gestió de portals web, a gestionar la presència de marques a les xarxes socials (community manager),