Category Archives: gestionar la presència de marques a les xarxes socials community manager BARCELONA

INFORMACIO Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals

Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals
Presentació

La gestió de continguts digitals és un àmbit laboral emergent a tot el món. Això es veu ben clarament amb l’augment del nombre de consultories i empreses dedicades a l’arquitectura web, a estudis d’usabilitat, a l’accessibilitat, a la gestió de portals web, a gestionar la presència de marques a les xarxes socials (community manager), a millorar el posicionament web en els cercadors (SEO) o a planificar campanyes de màrqueting en línia. També augmenten les demandes de llocs de treball dedicats a la gestió d’intranets, a la gestió documental electrònica o com a administrador de webs públics; aquest és un fenomen que es detecta en mitjanes i grans empreses, en centres d’investigació i en administracions públiques.

Tríptic màster
Les biblioteques, els arxius i els museus també demanen personal que pugui planificar i després gestionar projectes de digitalització, contractar documents digitals, organitzar-los i oferir-los als seus usuaris mitjançant aplicacions específiques, com també preservar-los a llarg termini.
El màster ofereix coneixements relacionats amb la gestió documental, amb la informàtica i el disseny d’interfícies. També promociona aprendre a treballar en equip amb altres professionals i a ser capaços d’analitzar un problema o encàrrec concret i solucionar-lo per mitjà del disseny i l’execució d’un projecte específic.
Dades bàsiques

Universitats participants: Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra
Centre de gestió: Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Orientació: professionalitzadora
Modalitat: presencial
Règim d’estudi:
Complements de formació: fins a 10 crèdits, segons es notificarà a l’alumne en el moment de la seva acceptació
Nombre de crèdits: 90
Places: 35
Idioma d’ impartició: castellà (95 %) i anglès (5 %)
Preu (curs 2015-16):
46,50 € / crèdit (estudiants de la Unió Europea, de països membres de l’Acord Econòmic Europeu, o de Suïssa i Andorra, així com estudiants amb permís de residència superior a un any acadèmic), el que suposa un total de 2.927 euros el primer curs (2 semestres) i 1.532 euros el segon curs (1 semestre).
82 € / crèdit (resta d’estudiants), el que suposa un total de 5.057 euros el primer curs (2 semestres) i 2.597 euros el segon curs (1 semestre).
Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: Màster de Gestió de Continguts Digitals
Coordinador

Nom i cognoms del coordinador: Miquel Térmens Graells
Adreça electrònica: termens@ub.edu

La gestió de continguts digitals és un àmbit laboral emergent a tot el món. Això es veu ben clarament amb l’augment del nombre de consultories i empreses dedicades a l'arquitectura web, a estudis d’usabilitat, a l’accessibilitat, a la gestió de portals web, a gestionar la presència de marques a les xarxes socials (community manager),