Creació i gestió de continguts

Creació i gestió de continguts

Creació i gestió de continguts
• Els mitjans digitals. La funció dels continguts.
• La gestió del contingut multiplataforma. El cas pràctic de 3XL.net.
• Taller de weblogs. Les primeres passes en la creació de contingut.
• Taller d’escriure per a la web.
• Usabilitat: Arquitectura de la informació. Tècniques i metodologies.
• El contingut en funció de l’estratègia de negoci.
• Personalització. Cas pràctic: Amazon.
• El contingut en funció de l’estratègia de negoci. Informació de jocs. Casos pràctics.
• Anàlisi de continguts: qualitat, quantitat, estratègia.
• El mercat. La compra i la venda de continguts.
• Comunitats virtuals.
• Continguts per telefonia mòbil.
• El video. Internet i telefonia mòbil.
• Continguts de pagament.

Desenvolupament de continguts
a Internet
• Tendències de les diferents tecnologies al
voltant del desenvolupament delscontinguts.
Com es relacionen els sistemes d’informació
i les persones.
• Com i amb quines eines es desenvolupa un contingut?
• Eines de gestió de continguts.
• On s’ubica aquest contingut i/o informació: infrastructures hardware.
• Casos pràctics.
Màrqueting per a Internet
• Estratègia.
• Comerç electrònic.
• Nous models de negoci.
• CRM, multicanal, altres tecnologies i la seva integració amb els sistemes d’informació.
• Com fidelitzar els clients amb els nous mitjans.
• Gestió de la publicitat i com promocionar.
• Investigació i creació de nous mercats.
• Seguretat.
• Construir una botiga virtual.
• Logistica integral.
• Casos pràctics.

Aspectes legals i fiscals
• Continguts d’una pàgina web.
• Adquisició de continguts.
• Explotació de continguts.
• Explotació de continguts mitjançant publicitat i promoció.
• Gestió dels drets de propietat intel·lectual a través d’Internet.
• Altres aspectes.
• Fiscalitat dels continguts.

Leave a Comment