El Màster Universitari Online en Documentació Digital et convertirà en especialista de les eines documentals 2.0

El Màster Universitari Online en Documentació Digital et convertirà en especialista de les eines documentals 2.0

El Màster Universitari Online en Documentació Digital et convertirà en un especialista de les eines documentals 2.0 capaç de gestionar la gran quantitat d’informació disponible a Internet d’una manera innovadora, eficient i beneficiosa per a les empreses.

El màster, que té un alt component tècnic i està adaptat a les necessitats del mercat actual, t’ensenyarà a explotar la xarxa com a font d’informació. Durant el curs aprendràs a crear i gestionar webs orientades a l’usuari, a gestionar continguts d’impacte que contribueixin a aconseguir un bon posicionament web (SEO, SEM i community management) i a tractar material audiovisual, entre altres coses. També descobriràs la manera de tractar professionalment tota mena de biblioteques digitals (E-LIS, Dspace) i sistemes de gestió documental (MySQL, Alfresco, OpenKM o NoSQL), i la manera de dissenyar sistemes de navegació per a llocs web o de crear bases de dades documentals, entre altres coses.

El Màster Universitari Online en Documentació Digital s’adreça principalment a titulats universitaris i a professionals de la biblioteconomia i la documentació. Així mateix, el poden cursar titulats universitaris de ciències socials i humanitats, ciències polítiques o gestió i administració pública, i també professionals de qualsevol àmbit que vulguin adquirir una formació actual sobre el món de la informació i la documentació a l’era digital.

Leave a Comment